MEZINÁRODNÍ KONFERENCE K PROFESNÍMU

ROZVOJI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název konference

Strategické řízení a plánování ve školách 

4. ročník mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků

Místo konání6. 12. 2018

Autoklub České republiky
Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Místo konání7. 12. 2018

Národní institut pro další vzdělávání
Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Tématem 4. ročníku mezinárodní konference je strategické řízení a plánování ve školách.

První den konference představí své příspěvky významní tuzemští i zahraniční odborníci z praxe i akademické a státní sféry. Druhý den bude věnován tematickým workshopům, v nichž účastníci prakticky projdou nejdůležitějšími procesy strategického řízení rozvoje škol.

Cílem této dvoudenní akce je nabídnout prostor ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům státní správy, akademického sektoru i odborné veřejnosti pro prezentaci a výměnu zkušeností se strategickým řízením a plánováním ve školách a s pedagogickým vedením.

 

 

Program

 

 

 Čtvrtek 6. 12. 2018           

Hlavní plénum

  8:30 - 9:00

Prezence účastníků

  9:00 - 9:40

Slavnostní zahájení konference

Helena Plitzová (NIDV) 

(MŠMT)  

  9:40 - 10:10

Poznámky k strategickému řízení a plánování ve školách

Milan Pol (FF MU)

přestávka

11:00 – 12:00

Strategické řízení a plánování v kanadských školách, poznatky z praxe

Sheri-Lynne Pharand (Superintendent of Education, Lakehead District School Board, CA) (School principal) 

12:00 – 12:30

Vzdělávání řídících pracovníků škol v Sasku

Cornelie Franke (Landesamt für Schule und Bildung, DE)

přestávka - oběd

13:30 – 13:45

Poznatky z praxe ředitele I

Michal Molek (ZŠ Sychrov)

13:45 – 14:00

Poznatky z praxe ředitele II

Jana Bezděková (MŠ Dvouletky) 

14:00 – 14:15

Poznatky z praxe ředitele III

František Eliáš (ZŠ Bory) 

14:15 – 14:30

Poznatky z praxe ředitele IV

 

přestávka

15:00 – 16:30

Panelová diskuze ke strategickému řízení a plánování ve školách

Ředitel I – IV, zahraniční hosté 

16:30 – 16:45

Vzdělávání řídících pracovníků škol v Sasku

Josef Rydlo (NIDV)

 Pátek 7. 12. 2018           

Workshop

  9:00 - 15:00

Procesy strategického řízení rozvoje škol

(NIDV)

 

Změna programu vyhrazena.

V průběhu konference zajištěno tlumočení příspěvků z/do angličtiny.

 

Kontaktujte nás

Mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků

Strategické řízení a plánování ve školách 

4. ročník mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků

6. 12. 2018

Autoklub České republiky
Opletalova 1337/29, 110 00 Nové Město

7. 12. 2018

Národní institut pro další vzdělávání
Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1 - Nové Město

konference@nidv.cz

Konference se koná na Novém Městě na Praze 1. Na místo se dostanete:

metrem:

- metro C - výstup Hlavní nádraží – projít rovně parkem do ulice Opletalova,

- metro A - výstup Můstek – projít ulicí Jindřišská, zahnout doprava do ulice Jeruzalémská a zahnout doprava do ulice Opletalova.

tramvají:

- tram č. 2, 3, 5, 6, 9,14, 24 na zastávku Jindřišská, projít Jeruzalémskou ulicí a zahnout doprava do ulice Opletalova.

       

 

Minulé ročníky

3. ročník mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků 2017

Téma: Podpora začínajících učitelů

Místo konání: Národní technická knihovna, Praha 6 – Dejvice, Technická 2710/6

Datum konání: 30. 11. 2017

Tématem třetího ročníku mezinárodní konference byla podpora a vedení začínajících učitelů ve školách, jejich postavení ve školském systému a identifikace jejich potřeb. V plénu své příspěvky představili významní tuzemští i zahraniční odborníci z praxe i akademické a státní sféry zabývající se profesním rozvojem pedagogů. Následovala panelová diskuze k podobě a nastavení adaptačního procesu. Cílem akce bylo nabídnout prostor zástupcům státní správy, akademického sektoru, škol a školských zařízení i odborné veřejnosti pro prezentaci a výměnu názorů na podobu a budoucnost profesního vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Program

Prezentace